Tin vui: Miễn, giảm học phí và hỗ trợ mua BHYT học sinh cho gia đình sinh đúng 2 con một bề

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 01/2021/TT-BYT có hiệu lực từ 10/3/2021, quy định một số nội dung khuyến khích kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh.
Để kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, căn cứ mục tiêu chính sách dân số, địa phương lựa chọn, quyết định một số nội dung cụ thể để khuyến khích, hỗ trợ cho cặp vợ chồng sinh 02 con một bề cam kết không sinh thêm con.
Đối với cá nhân: Tôn vinh, biểu dương việc nuôi con khỏe, dạy con ngoan, con học giỏi, thành đạt; Miễn, giảm học phí, hỗ trợ mua bảo hiểm y tế học sinh; Hỗ trợ sữa học đường; Các nội dung, hình thức phù hợp khác…
Đối với tập thể , xã đạt 100% thôn đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước được đề xuất Ủy ban nhân dân cấp huyện khen thưởng một lần kèm theo hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
Kinh phí để thực hiện các nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật đối với các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số được lấy từ nguồn ngân sách địa phương và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.
Admin

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *