Lịch cúp điện huyện Bàu Bàng, Bình Dương từ ngày 5/4 đến ngày 16/4/2021

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bàu Bàng 05/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện Khu phố Bến Lớn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 05/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 1 Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bàu Bàng 05/04/2021 13:30:00 17:00:00 Mất điện mộ phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 06/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 06/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 6 xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 07/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 08/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4,5 xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 08/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4 Tân Trường xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 08/04/2021 08:30:00 13:30:00 Mất điện một phần ấp 4 Tân Trường xã Trừ Văn Thố huyện Bàu Bàng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 12/04/2021 08:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 13/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp 4 xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 14/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng 16/04/2021 08:30:00 12:30:00 Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
    Đăng Trần

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *