Lịch cúp điện Phú Giáo, Bình Dương từ ngày 26/4 đến ngày 9/5/2021

Điện lực
Ngày
Thời Gian Từ
Thời Gian Đến
Khu Vực
Lý Do
Điện lực Phú Giáo
05/05/2021
08:00:00
17:00:00
Ấp Bến Cát xã Phước Sang (Phú Giáo)
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo
08/05/2021
08:00:00
17:00:00
Ấp Đồng Sen, Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo)
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo
26/04/2021
13:00:00
17:00:00
Ấp Cây Cam xã An Bình (Phú Giáo)
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo
28/04/2021
08:00:00
17:00:00
Ấp 1B, Bàu Cỏ xã Phước Hòa, ấp 7 xã Tân Long (Phú Giáo)
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo
09/05/2021
08:00:00
17:00:00
Ấp 7 xã An Linh (Phú Giáo)
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo
26/04/2021
08:00:00
12:00:00
Ấp Bàu Trư xã An Bình (Phú Giáo)
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
    Đăng Trần

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *