Lịch cắt điện Dĩ An, Bình Dương từ ngày 18/3 đến ngày 31/3/2021

Điện lực
Ngày
Thời Gian Từ
Thời Gian Đến
Khu Vực
Lý Do
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
05:00:00
05:30:00
– Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Thanh Niên Phường Bình An (Dĩ An). – Khu vực từ UBND Phường Bình An đến Gò Đồi ( Dĩ An). – Khu vực dọc bên phải đường Thanh Niên từ DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An ( Dĩ An) – Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ ngã 4 Bình Thung đến cổng khu công nghiệp Dapark Phường Đông Hoà (Dĩ An). – Khu vực khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An).
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
05:00:00
05:30:00
– Khu vực công ty Đông Tiến Hưng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). – Khu vực từ Cổng KCN Tân Đông Hiệp A đến TT Y Tế Dĩ An (Dĩ An).
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
05:00:00
05:30:00
– Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) – Nhà Máy Giấy Tân Mai Phường Bình Thắng (Dĩ An)
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
05:00:00
05:30:00
-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). – Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). – Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
05:00:00
05:30:00
– Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). – Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). * Khu vực Khu A ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An)
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
05:00:00
05:30:00
– – Khu vực từ dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn. Khu vực Ngã 3 Tân Vạn đến chợ Ngãi Thắng, cầu Tân Vạn-Khu vực Chung Cư SaCom Bình Thắng- Phường Bình Thắng (TP Dĩ An).
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
08:00:00
15:00:00
Cty TNHH Dân Đạt
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực Nhà Máy Xử Lý Nước Thải Khu Vực Dĩ An
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
08:00:00
16:00:00
Công Ty TNHH Sung Moon Dang
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
08:00:00
16:00:00
– Cty TNHH Gamma
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
08:00:00
16:00:00
– Cty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại TTT
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
08:00:00
16:00:00
– Cty Cổ Phần Xây Dựng & Thương Mại TTT
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
19:30:00
20:00:00
– Khu vực dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến ngã 3 Đường Thanh Niên Phường Bình An (Dĩ An). – Khu vực từ UBND Phường Bình An đến Gò Đồi ( Dĩ An). – Khu vực dọc bên phải đường Thanh Niên từ DT-743 đến ngã 4 Bình Thung Phường Bình An ( Dĩ An) – Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ ngã 4 Bình Thung đến cổng khu công nghiệp Dapark Phường Đông Hoà (Dĩ An). – Khu vực khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An).
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
19:30:00
20:00:00
– Khu vực công ty Đông Tiến Hưng khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A (Dĩ An). – Khu vực từ Cổng KCN Tân Đông Hiệp A đến TT Y Tế Dĩ An (Dĩ An).
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
19:30:00
20:00:00
– Khu vực từ Ngã 3 Nhà Máy Giấy Tân Mai đến Ngã 3 Thiên Thu Phường Bình Thắng ( Dĩ An) – Nhà Máy Giấy Tân Mai Phường Bình Thắng (Dĩ An)
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
19:30:00
20:00:00
-Khu vực dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Khâm đến ngã 3 Đường Thanh Niên phường Bình An (Dĩ An). -Khu vực bên phải QL1K từ Ngã 3 Đường Thanh Niên đến Ngã 3 Lồ Ồ phường Bình An (Dĩ An) Khu vực dọc bên trái QL1K từ ngã 3 Lồ Ồ đến Cầu Hang Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). – Khu vực Mỏ Đá Tân Đông Hiệp, Mỏ Đá 3/2 Phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). – Khu vực Lò Thiêu Nghĩa Trang Triều Châu phường Tân Đông Hiệp (Dĩ An). * UBND phường Bình Thắng (Dĩ An)
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
19:30:00
20:00:00
– Khu vực từ dọc bên phải đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn Phường Bình Thắng (Dĩ An). – Khu vực dọc bên phải QL1A từ Ngã 3 Tân Vạn đến khu vực ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP. HCM Phường Đông Hòa (Dĩ An). * Khu vực Khu A ký túc xá Đại Học Quốc Gia TP.HCM phướng Đông Hòa (Dĩ An)
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
21/03/2021
19:30:00
20:00:00
– – Khu vực từ dọc bên trái đường DT-743 từ cầu Bà Hiệp đến Ngã 3 Tân Vạn. Khu vực Ngã 3 Tân Vạn đến chợ Ngãi Thắng, cầu Tân Vạn-Khu vực Chung Cư SaCom Bình Thắng- Phường Bình Thắng (TP Dĩ An).
Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện Lực Dĩ An
22/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực công ty Núi Đá Nhỏ -phường Bình An – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Đoàn Thị Kia -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Đoàn Thị Kia -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Vũng Việt -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Đoàn Thị Kia -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Đoàn Thị Kia -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
23/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Tổ 72 , &2B KP Tân Long -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực đường N22, đường Huỳnh Thị Tươi, Đường D9 KDC DV Tân Bình – phường Tân Bình -TP. Dĩ An Tỉnh Bình Dương
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực đường DT743A 1 phần của Phường Bình An – phường Bình An – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
08:00:00
16:00:00
Khu vực Đường Đặng Văn Mây-Phường Tân Đông Hiệp-TP Dĩ An-BD
Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Đường Chiêu Liêu –phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Đường Chiêu Liêu –phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Đường Chiêu Liêu –phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Tổ 10 KP Tân Long phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Đường Mạch Thị Liễu -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Lê Văn Tiên phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Lê Văn Tiên phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
24/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Lê Văn Tiên phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
25/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực đường Số 7 Tái Định Cư Thành Lễ – phường Dĩ An – TP Dĩ An Tỉnh Bình Dương
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
25/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Số 3 Khu Dân Cư Phú Mỹ – phường Tân Đông hiệp – TP Dĩ An – Tỉnh Bình Dương
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
26/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực Chợ Đông Hòa – phường Đông Hòa – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
29/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực đường Số 2, Đường Ngô Gia Tự- phường An Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Minh Khai -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Chiêu Liêu -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Chạy -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Chạy -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
30/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường Nguyễn Thị Chạy -phường Tân Đông Hiệp – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
08:00:00
15:00:00
Khu vực Khu Dân Cư Đông Hòa – phường Đông Hòa – TP Dĩ An Tỉnh Bình Dương
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Dốc tân Bình –phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Dốc tân Bình –phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực Đường Thanh Niên –phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Công ty TNHH Gia Gia Phát – phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Hệ thống Chiếu Sáng Đường Thanh Niên –phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường An Nhơn phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khu vực đường An Nhơn phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Hệ thống chiếu sáng đường Cây Da – phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khiu vực đường Cây Da – phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
31/03/2021
09:00:00
14:00:00
Khiu vực đường Cây Da – phường Tân Bình – TP Dĩ An
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Dĩ An
18/03/2021
13:19:00
14:30:00
SCADA CTY TNHH Cơ Khí Xây Dựng Bình Châu
SCADA chạm chập phần sau CB sài lại của khách hàng
Điện Lực Dĩ An
18/03/2021
14:05:00
14:30:00
QL1 Kp.Nội Hóa-P.Bình An
do chạm chập lưới hạ áp
    Đăng Trần

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *