Lịch cúp điện thị xã Tân Uyên, Bình Dương từ ngày 17/4 đến ngày 25/4/2021

Điện lựcNgàyThời Gian TừThời Gian ĐếnKhu VựcLý Do
Điện Lực Tân Uyên25/04/202117:00:0018:00:00Khu vực từ Ngã 3 Tua 12 dọc đường ĐT 743 đường dây phía phải đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Tân Uyên)Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00– Khu vực Cụm CN Lý Đan (Tân Uyên). – Khu vực từ Ngã 4 UB Khánh Bình cũ dọc đường ĐH 406 đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên).Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0007:00:00Khu vực từ Ngã 3 Tua 12 dọc đường ĐT 743 đường dây phía phải đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Tân Uyên)Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên25/04/202117:00:0018:00:00Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây Xăng Tân Thanh (Tân Uyên)Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00Khu vực từ Ngã 4 UB Khánh Bình cũ dọc đường ĐH 406 đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên).Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00Khu vực từ Cổng KCN Nam Tân Uyên dọc đường ĐT 746 đến Cầu Tân Hội, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Ngã 4 Bà Tri, khu vực từ Ngã 4 Nhà Thờ Bến Sắn dọc đường HL 418 đến Cty Pê tông Khánh Bình (Tân Uyên)Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên17/04/202108:00:0016:00:00Khu vực trạm Cầu Ông Hựu-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên)Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0007:00:00Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Chợ Trúc Quyên (Tân Uyên)Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên17/04/202107:00:0013:00:00Khu vực trạm Tổ 4 Khu 7 Hóa Nhựt 2, 3, 4 (Tân Uyên)Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B phía trái đến Cty Gỗ Tân Thành, từ Ngã 4 CX Hạnh Nguyên dọc đường Võ Thị Sáu đến KDC Vị Hảo ( Tân Uyên)Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên25/04/202117:00:0018:00:00Khu vực từ Vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Chợ Trúc Quyên (Tân Uyên)Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00Từ Cầu Khánh Vân dọc Đường ĐT 747B đến Cây Xăng Thống Nhất (Tân Uyên).Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên19/04/202108:00:0016:00:00Khu vực trạm Khánh Vân 8-Phường Khánh Bình (Tân Uyên)Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0007:00:00Khu vực từ Chợ Tân Khánh dọc đường HL 417 đến Cây Xăng Tân Thanh (Tân Uyên)Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00Khu vực từ Ngã 4 Miễu Ông Cù dọc đường ĐT 747B đến Cầu Khánh Vân (Tân Uyên).Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên25/04/202106:00:0018:00:00Khu vực từ Đài Chiến Thắng dọc đường Võ Thị Sáu đến Cty Nhất Kiến (Tân Uyên)Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
    Đăng Trần

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *