TÌNH HÌNH COVID 19 VIỆT NAM
Số ca nhiễm Đang điều trị Khỏi Tử Vong
16.863 9.938 6.840 81

TRA CỨU SỐ ĐIỆN THOẠI KHAI BÁO Y TẾ

KHU VỰC SỐ ĐIỆN THOẠI
Thủ Dầu Một

0903 711 144

0906 767 633

Phú Hoà 0983 778 445
Phú Lợi 0945 780 790
Chánh Nghĩa 035 306 7989
Phú Cường 098 711 2199
Hiệp Thành 0918 644 717