Chính thức: Bình Dương cho mở cửa lại hàng quán kinh doanh

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Văn bản số 757/UBND-VX ngày 26 tháng 02 năm 2021 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới với nội dung:
Cho mở cửa hoạt động các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn,…) khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Chưa mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, Gym, cơ sở làm đẹp, mát-xa, karaoke, vũ trường.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch; yêu cầu người dân luôn nêu cao tính chủ động, tinh thần trách nhiệm trong nhân dân nhằm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ mình và bảo vệ cộng đồng; đồng thời tích cực ủng hộ, hỗ trợ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định này và xử lý thật nghiêm các trường hợp không chấp hành, vi phạm, đưa tin xuyên tạc, không đúng sự thật; đồng thời không được quá áp đặt các biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân làm kìm hãm các hoạt động kinh tế – xã hội của địa phương.
Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, căn cứ các nội dung chỉ đạo của Ngành, tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế của từng đơn vị, địa phương chủ động thực hiện để nới lỏng những biện pháp quản lý hành chính hạn chế các hoạt động thiết yếu liên quan đến người dân, doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển các hoạt động kinh tế, lưu thông hàng hóa, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,… của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự nhưng vẫn phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch tương ứng với các mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích họp, hội nghị trực tuyến, tăng cường ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin để trao đổi, làm việc trực tuyến.
Quản lý, kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục dùng các hoạt động, các sự kiện có tập trung đông người chưa cần thiết; chưa mở cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Quán bar, Gym, cơ sở làm đẹp, mát-xa, karaoke, vũ trường.
Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…) khu tập luyện thể thao, khu di tích, danh lam thắng cảnh được hoạt động, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: trang bị phòng hộ cho nhân viên, đo thân nhiệt khách đến…; bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc.
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của các huyện, thị xã, thành phố vận động Ban Trị sự các chùa, Nhà thờ, Khu thờ tự… dừng tổ chức các hoạt động (lễ, hội) tập trung đông người nhân lễ và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng phủ tại những nơi này cho phù hợp, nhằm phòng, chống dịch hiệu quả.
(Xem văn bản đính kèm)

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *