Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020 được công ty Điện Lực thông báo như sau:

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20/12/2020 05:00:00 05:30:00 Từ ngã ba Hội Nghĩa dọc đường DT 746 tới chợ cũ Tân Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20/12/2020 05:00:00 05:30:00 Từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới UB xã Tân Định. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20/12/2020 06:00:00 13:00:00 Từ KCN Đất Cuốc dọc đường DH 414 tới ngã ba Tân Thành, từ ngã ba Tân Thành dọc DT 746 tới trương Cai Nghiện số 4. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20/12/2020 11:30:00 12:30:00 Khu vực dường D1 KCN Đất Cuốc khu A Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20/12/2020 16:00:00 16:30:00 Từ ngã ba Hội Nghĩa dọc đường DT 746 tới chợ cũ Tân Thành Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Bắc Tân Uyên 20/12/2020 16:00:00 16:30:00 Từ ngã ba Hiếu Liêm dọc đường DT 746 tới UB xã Tân Định. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Bắc Tân Uyên 19/12/2020 07:55:00 15:55:00 Ấp 4 xã Lạc An
Điện Lực Bắc Tân Uyên 19/12/2020 07:55:00 15:55:00 Ấp 4 xã Lạc An
Điện Lực Bắc Tân Uyên 19/12/2020 07:55:00 15:55:00 Ấp 4 xã Lạc An
Điện Lực Bắc Tân Uyên 19/12/2020 07:55:00 15:55:00 Ấp 4 xã Lạc An

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *