Lịch cúp điện Phú Giáo từ 05/03

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Phú Giáo 05/03/2022 07:00:00 17:00:00 khu phố 1, 2, 7 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Điện lực Phú Giáo 06/03/2022 07:00:00 17:00:00 Một phần khu phố 1, 2 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo) Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Điện lực Phú Giáo 08/03/2022 07:00:00 17:00:00 Ấp Cây Cam, Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Phú Giáo 10/03/2022 07:00:00 17:00:00 Khuôn viên E271, Khu phố 4 TT Phước Vĩnh (Phú Giáo) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *