Lịch cúp điện Bàu Bàng từ 05/03

ĐIỆN LỰCNGÀYTHỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰCLÝ DO
Điện lực Bàu Bàng06/03/202207:30:0016:30:00Cty RK RESOURCECắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng06/03/202207:30:0016:30:00cty TE ENRICHCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng06/03/202207:30:0017:00:00nhà máy GẠCH NGÓI TYNEL-becamexCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng06/03/202207:30:0016:30:00Cty RK RESOURCECắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng08/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng08/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng08/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng08/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Xóm Bưng, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng09/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 7, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng09/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng09/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu phố Đồng Sổ, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng06/03/202208:00:0016:00:00Cty Hugee Bam BooCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng05/03/202213:56:0017:00:00nhánh rẽ Phước Hải-ĐS176Bảo trì, thí nghiệm trạm.
Admin

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *