Lịch cúp điện Bàu Bàng từ 05/03

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Bàu Bàng 06/03/2022 07:30:00 16:30:00 Cty RK RESOURCE Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng 06/03/2022 07:30:00 16:30:00 cty TE ENRICH Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng 06/03/2022 07:30:00 17:00:00 nhà máy GẠCH NGÓI TYNEL-becamex Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng 06/03/2022 07:30:00 16:30:00 Cty RK RESOURCE Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng 08/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 08/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 08/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 08/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp Xóm Bưng, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 09/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 7, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 09/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu vực Ấp 6, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 09/03/2022 07:30:00 16:30:00 Mất điện một phần khu phố Đồng Sổ, xã Long Nguyên huyện Bàu Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng 06/03/2022 08:00:00 16:00:00 Cty Hugee Bam Boo Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bàu Bàng 05/03/2022 13:56:00 17:00:00 nhánh rẽ Phước Hải-ĐS176 Bảo trì, thí nghiệm trạm.

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *