Lịch cúp điện Dầu Tiếng 07/03 – 10/03

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Dầu Tiếng 07/03/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Hàng Nù xã An Lập (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng 10/03/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng 10/03/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Căm Xe xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng 10/03/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng 10/03/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Liểu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng 10/03/2022 08:00:00 17:00:00 Ấp Lò Gạch xã Minh

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *