Lịch cúp điện Dầu Tiếng 07/03 – 10/03

ĐIỆN LỰCNGÀYTHỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰCLÝ DO
Điện Lực Dầu Tiếng07/03/202208:00:0017:00:00Ấp Hàng Nù xã An Lập (Dầu Tiếng)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng10/03/202208:00:0017:00:00Ấp Hòa Phú xã Minh Hòa (Dầu Tiếng)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng10/03/202208:00:0017:00:00Ấp Căm Xe xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng10/03/202208:00:0017:00:00Ấp Đồng Sơn xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng10/03/202208:00:0017:00:00Ấp Cây Liểu xã Minh Thạnh (Dầu Tiếng)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng10/03/202208:00:0017:00:00Ấp Lò Gạch xã Minh
Admin

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *