Lịch cúp điện Bến Cát 05/03 – 06/03

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 05:00:00 06:00:00 – Khu vực dọc 2 bên đường DT 744 từ ngã 4 Thùng Thơ đến Cầu Ông Cộ (Bến Cát) Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 06:30:00 16:30:00 – Khu vực các khách hàng: Toàn bộ phụ tải thuộc KCN Quốc Tế Protrade An Tây (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 06:30:00 16:30:00 – Khu vực các khách hàng: Toàn bộ phụ tải thuộc KCN Quốc Tế Protrade An Tây (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 08/03/2022 07:30:00 16:30:00 Trạm ấp 1 An Điền 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 09/03/2022 07:30:00 16:30:00 Trạm ấp 4 Chánh Phú Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 10/03/2022 07:30:00 12:30:00 Trạm 6 KDC Ấp 5 CPH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 11/03/2022 07:30:00 12:30:00 Nr Lồ Ồ 1 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 05/03/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm Hợp Thành Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm Đại Dương T4 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm ISSEIKI FURNITURE Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 09/03/2022 08:00:00 13:00:00 QLDA Trường Việt Đức Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 09/03/2022 08:00:00 12:00:00 Nr T12 KDC Ấp 5B TH Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 05/03/2022 10:00:00 15:00:00 Trạm Ngọc Diệp 3 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 10:00:00 15:00:00 Trạm Mori Shige 1 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 05/03/2022 11:00:00 16:00:00 Trạm Phương Thanh Sang 4 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 11:00:00 16:00:00 TrạmBêTông BD Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 11:00:00 16:00:00 Trạm Green Tech 3 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 05/03/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm CS 143 Phú An Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm Tiến Triển 2 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm Ngân Thịnh Phát Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 13:00:00 16:00:00 Trạm Đại Dương-TT 3 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 06/03/2022 13:00:00 16:00:00 Trạm Đại Dương-TT 4 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 10/03/2022 13:30:00 17:00:00 – Khu vực các trạm Bưng Đào, Bưng Đào 1, Bưng Đào 2 (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 11/03/2022 13:30:00 17:00:00 – Khu vực khách hàng trạm Tân Thanh, Đinh Công thành, Nguyễn Tấn Hiên, Bờ Bao (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *