Lịch cúp điện Bến Cát 05/03 – 06/03

ĐIỆN LỰCNGÀYTHỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰCLÝ DO
Điện lực Bến Cát06/03/202205:00:0006:00:00– Khu vực dọc 2 bên đường DT 744 từ ngã 4 Thùng Thơ đến Cầu Ông Cộ (Bến Cát)Quá tải đường dây/TBA tài sản ngành điện
Điện lực Bến Cát06/03/202206:30:0016:30:00– Khu vực các khách hàng: Toàn bộ phụ tải thuộc KCN Quốc Tế Protrade An Tây (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát06/03/202206:30:0016:30:00– Khu vực các khách hàng: Toàn bộ phụ tải thuộc KCN Quốc Tế Protrade An Tây (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát08/03/202207:30:0016:30:00Trạm ấp 1 An Điền 1Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát09/03/202207:30:0016:30:00Trạm ấp 4 Chánh Phú HòaThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát10/03/202207:30:0012:30:00Trạm 6 KDC Ấp 5 CPHThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát11/03/202207:30:0012:30:00Nr Lồ Ồ 1Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát05/03/202208:00:0013:00:00Trạm Hợp ThànhCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202208:00:0013:00:00Trạm Đại Dương T4Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202208:00:0013:00:00Trạm ISSEIKI FURNITURECắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát09/03/202208:00:0013:00:00QLDA Trường Việt ĐứcCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát09/03/202208:00:0012:00:00Nr T12 KDC Ấp 5B THThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát05/03/202210:00:0015:00:00Trạm Ngọc Diệp 3Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202210:00:0015:00:00Trạm Mori Shige 1Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát05/03/202211:00:0016:00:00Trạm Phương Thanh Sang 4Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202211:00:0016:00:00TrạmBêTông BDCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202211:00:0016:00:00Trạm Green Tech 3Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát05/03/202212:00:0017:00:00Trạm CS 143 Phú AnCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202212:00:0017:00:00Trạm Tiến Triển 2Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202212:00:0017:00:00Trạm Ngân Thịnh PhátCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202213:00:0016:00:00Trạm Đại Dương-TT 3Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát06/03/202213:00:0016:00:00Trạm Đại Dương-TT 4Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát10/03/202213:30:0017:00:00– Khu vực các trạm Bưng Đào, Bưng Đào 1, Bưng Đào 2 (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát11/03/202213:30:0017:00:00– Khu vực khách hàng trạm Tân Thanh, Đinh Công thành, Nguyễn Tấn Hiên, Bờ Bao (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ
Admin

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *