Lịch cúp điện Bàu Bàng 28/02 – 02/03

ĐIỆN LỰCNGÀYTHỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰCLÝ DO
Điện lực Bàu Bàng28/02/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 4 Long Tân xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng28/02/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 4 Long Tân xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng28/02/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp 5 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng01/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng01/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng01/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng02/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng02/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng02/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bàu Bàng02/03/202207:30:0016:30:00Mất điện một phần khu vực Ấp Ông Chài xã Cây Trường, huyện Bàu BàngThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Admin

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *