Lịch cúp điện Tân Uyên từ 05/03

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Tân Uyên 05/03/2022 00:05:00 02:35:00 Khu vực trạm Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ Hoa Minh (T2) phường Tân Phước Khánh – TX Tân Uyên Xử lý tiếp xúc xấu hot line pha C trạm
Điện Lực Tân Uyên 06/03/2022 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tân Uyên (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Tân Uyên 06/03/2022 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tân Uyên (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Tân Uyên 06/03/2022 07:00:00 17:00:00 Khu vực Đường N10, N11, N12 KCN Nam Tân Uyên, từ vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 phía trái đường đến Phòng Khám Khánh Bình (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Tân Uyên 06/03/2022 07:00:00 17:00:00 Khu vực Đường N10, N11, N12 KCN Nam Tân Uyên, từ vòng xoay Kim Hằng dọc đường ĐT 746 phía trái đường đến Phòng Khám Khánh Bình (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Tân Uyên 05/03/2022 07:30:00 13:00:00 Khu vực từ Đường Bạch Đằng 01 dọc đường khu vực Điều Hòa đến Bến Phà Bạch Đằng, khu vực UBND Xã Bạch Đằng (Tân Uyên) Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
Điện Lực Tân Uyên 05/03/2022 08:00:00 15:00:00 Khu vực trạm Bình Quới 3-Bình Chuẩn (Thuận An) Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
Điện Lực Tân Uyên 05/03/2022 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Khánh Vân 3B-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản ngành điện
Điện Lực Tân Uyên 06/03/2022 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tân Uyên (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Tân Uyên 06/03/2022 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Nghĩa Trang Liệt Sỹ Tân Uyên (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *