Lịch cúp điện Thuận An 24/02

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Thuận An 24/02/2022 08:23:00 09:20:00 trạm Liên Hương Thay TI
Điện Lực Thuận An 24/02/2022 08:30:00 09:00:00 trạm ĐIỆN TỬ & TIN HỌC TOÀN VIỆT Thay TI
Điện Lực Thuận An 24/02/2022 09:00:00 09:28:00 trạm NT TRƯƠNG VĂN THÔNG thay TI
Điện Lực Thuận An 24/02/2022 09:05:00 13:00:00 trạm NGÔI NHÀ CHÂU Á Thay MBA
Điện Lực Thuận An 24/02/2022 10:12:00 12:21:00 lưới hạ áp thay TI
Điện Lực Thuận An 24/02/2022 10:35:00 12:40:00 lưới hạ áp thay Ti

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *