Lịch cắt điện thị xã Bến Cát, Bình Dương từ ngày 27/6 đến ngày 4/7/2021

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 07:30:00 13:00:00 Khu khách hàng:KÝ TÚC XÁ CF VINA, KTX SOUL GEAR, TTHT THANH NIÊN, SINH SUNG, UNITED INDUSTRIAL (T1,T2), CHĂN NUÔI 6, HAJIN VINA 1,2, TOHO VINA, LUMENS VINA 1,2,3, KORIN TECH, GRAND CHEMICAL,YN ELECTRIC, Natucon Singapore,TOIN 1,2,HOSHINO VN 1,2, SHIN WON CASTECH 1,2,3 ,NANSHIN SEIKI (Bến cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 11:00:00 15:00:00 Nr Xi măng Hà Tiên Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 02/07/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm Ông Dũng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 02/07/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 32 Lăng Xi TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 03/07/2021 13:00:00 15:00:00 Trạm Đại Dương-TT 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 11:00:00 15:00:00 Trạm Top Amercan Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 02/07/2021 13:30:00 17:00:00 Trạm 17 Lăng Xi TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 04/07/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm CTY DJM Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 12:00:00 17:00:00 Nhánh rẽ kaiser 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 01/07/2021 07:30:00 12:30:00 Nr KDC Ấp 6 Thới Hòa Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 04/07/2021 10:00:00 15:00:00 Trạm SPG VINA Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 08:00:00 17:00:00 TANGGROUP 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 28/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khẳng Tiến Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 08:00:00 17:00:00 Nr Đại Dương Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 07:00:00 07:30:00 – Khu vực Dọc 2 bên đường đầu Ngã 3 Lăng Xi đến giao lộ DT 471. – Khu vực các khách hàng: TTDN Ấp 4 Tân Định, Trọng Phát, Tiến Nam Phát, Vương Chí Trung, Phạm Thu Hằng, Chấn Nguyên Phát, Xiang Hui Thanh Long, Thanh Thanh Long, Anh Quân, Mật Ong Thới Hòa, Nhiêu Lộc, Nguyễn Văn Tiệp, Hữu phát, Nt Nguyễn Minh Dũng, HKD trần Thị Vân. (Bến Cát). Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bến Cát 28/06/2021 05:00:00 06:30:00 Các phụ tải thuộc tuyến 471 Kiến An Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 08:00:00 13:00:00 Nr Bơm Chánh Dương Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 30/06/2021 13:30:00 17:00:00 T5 KDC Oasis TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 02/07/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm 1 CS LX-HL TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 01/07/2021 13:30:00 17:00:00 Nr Bến Tranh 1 Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 02/07/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm Ấp 2 Thới Hòa A TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 17:30:00 18:00:00 – Khu vực Dọc 2 bên đường đầu Ngã 3 Lăng Xi đến giao lộ DT 471. – Khu vực các khách hàng: TTDN Ấp 4 Tân Định, Trọng Phát, Tiến Nam Phát, Vương Chí Trung, Phạm Thu Hằng, Chấn Nguyên Phát, Xiang Hui Thanh Long, Thanh Thanh Long, Anh Quân, Mật Ong Thới Hòa, Nhiêu Lộc, Nguyễn Văn Tiệp, Hữu phát, Nt Nguyễn Minh Dũng, HKD trần Thị Vân. (Bến Cát). Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bến Cát 30/06/2021 07:30:00 12:30:00 Nhánh rẽ Bờ Bao Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 03/07/2021 08:00:00 13:00:00 Trạm SUNRISE Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 08:00:00 13:00:00 Nhánh rẽ JIU YANG Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 02/07/2021 07:30:00 12:30:00 Trạm TTND Ấp 4 Tân Định TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 07:00:00 18:00:00 – Một Phần Trong KCN Mỹ Phước 3: Thanh Lộc, CHEMTECH, SHUN SHING, HANIL USA VINA, IMG, Phúc Long, INTIMEX, TAISEI BIJUTSU, NMN MP3, Sato Sanyo VN, MANGALAM , Duy Tân, KOEI TODA, BONFIGLIOLI, Á Châu Sài Gòn, IMG, WASHIN, CHOD VN, YeeuTa, REMINGTON, CONNEX-ALKO, (Bến Cát) Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bến Cát 28/06/2021 05:00:00 06:30:00 Các phụ tải sau LBS KCN Rạch Bắp, nguồn 480 Bến Súc Cắt tải theo lệnh điều độ phân phối
Điện lực Bến Cát 29/06/2021 07:30:00 12:30:00 T3 KDC 3A TH Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 29/06/2021 13:30:00 17:00:00 Gạch Tân Định Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 04/07/2021 12:00:00 17:00:00 Trạm Việt Thổ 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 27/06/2021 12:00:00 17:00:00 Nhánh rẽ kaiser 2 Khách hàng đề nghị cắt điện

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *