Lịch cúp điện Bến Cát 25/2 – 1/3/2022

ĐIỆN LỰCNGÀYTHỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰCLÝ DO
Điện lực Bến Cát24/02/202207:30:0012:30:00– Khu vực khách hàng: Âu Lợi Hoa, KTĐC An Tây (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát25/02/202207:30:0012:30:00– Khu vực trạm 86 Thùng Thơ (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát28/02/202207:30:0016:30:00Trạm 13 Thị TínhThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát01/03/202207:30:0012:30:00Trạm 2 KDC Ấp 1 Thới HòaThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát02/03/202207:30:0016:30:00– Khu vực các khách hàng: dọc hai bên đường làng An Tây, Tah2nh Sơn, Thanh Lộc, Nguyễn Văn Cờ (Bến Cát)Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Bến Cát02/03/202207:30:0012:30:00– Khu vực các khách hàng: dọc hai bên đường làng An Tây, Thanh Thế, lưu chí thịnh, nhựt Quân, Việt Long, TTND An Thành (Bến Cát)Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Bến Cát24/02/202208:00:0013:00:00Trạm Hiệp TiếnCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202208:00:0013:00:00Trạm Trần M.HoàngCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202208:00:0013:00:00Trạm Võ Thị HoàngCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202208:00:0013:00:00Trạm HKD Nguyễn Thị Quỳnh NhưCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202208:00:0013:00:00Trạm Chieh Ke IntlCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202208:00:0013:00:00Trạm You YoungCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát25/02/202209:00:0014:00:00Trạm CS 22 Cầu Ông CộCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202210:00:0015:00:00Trạm CS 170Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202210:00:0015:00:00Trạm CS Nghĩa TrangCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202210:00:0015:00:00Trạm ĐĐ Kho BạcCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202210:00:0015:00:00Trạm Tấn Bình TiếnCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202211:00:0016:00:00Trạm Minh PhươngCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202211:00:0016:00:00Nr Chấn kiệt 1,2,3,4Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202212:00:0017:00:00Trạm CS MP 143Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202212:00:0017:00:00Trạm CK C.DươngCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát26/02/202212:00:0017:00:00Trạm CS Số 5Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202212:00:0017:00:00Trạm WooJinCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202212:00:0017:00:00Trạm Nội Thất A.HCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202212:00:0017:00:00Trạm Cheng Long Fa Enterprise VNCắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát27/02/202212:00:0017:00:00Trạm Gỗ Lê 1,2Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát24/02/202213:30:0017:00:00– Khu vực khách hàng: Hải Uyên T2, Bàu Tyrâm, KDC Phú Mỹ (Bến Cát)Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát01/03/202213:30:0017:00:00Trạm Đồng QuêThí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Admin

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *