Lịch cúp điện Bến Cát 25/2 – 1/3/2022

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện lực Bến Cát 24/02/2022 07:30:00 12:30:00 – Khu vực khách hàng: Âu Lợi Hoa, KTĐC An Tây (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 25/02/2022 07:30:00 12:30:00 – Khu vực trạm 86 Thùng Thơ (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 28/02/2022 07:30:00 16:30:00 Trạm 13 Thị Tính Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 01/03/2022 07:30:00 12:30:00 Trạm 2 KDC Ấp 1 Thới Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 02/03/2022 07:30:00 16:30:00 – Khu vực các khách hàng: dọc hai bên đường làng An Tây, Tah2nh Sơn, Thanh Lộc, Nguyễn Văn Cờ (Bến Cát) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Bến Cát 02/03/2022 07:30:00 12:30:00 – Khu vực các khách hàng: dọc hai bên đường làng An Tây, Thanh Thế, lưu chí thịnh, nhựt Quân, Việt Long, TTND An Thành (Bến Cát) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện lực Bến Cát 24/02/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm Hiệp Tiến Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm Trần M.Hoàng Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm Võ Thị Hoàng Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm HKD Nguyễn Thị Quỳnh Như Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm Chieh Ke Intl Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 08:00:00 13:00:00 Trạm You Young Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 25/02/2022 09:00:00 14:00:00 Trạm CS 22 Cầu Ông Cộ Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 10:00:00 15:00:00 Trạm CS 170 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 10:00:00 15:00:00 Trạm CS Nghĩa Trang Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 10:00:00 15:00:00 Trạm ĐĐ Kho Bạc Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 10:00:00 15:00:00 Trạm Tấn Bình Tiến Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 11:00:00 16:00:00 Trạm Minh Phương Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 11:00:00 16:00:00 Nr Chấn kiệt 1,2,3,4 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm CS MP 143 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm CK C.Dương Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 26/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm CS Số 5 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm WooJin Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm Nội Thất A.H Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm Cheng Long Fa Enterprise VN Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 27/02/2022 12:00:00 17:00:00 Trạm Gỗ Lê 1,2 Cắt điện để ngăn ngừa sự cố trên thiết bị tài sản khách hàng
Điện lực Bến Cát 24/02/2022 13:30:00 17:00:00 – Khu vực khách hàng: Hải Uyên T2, Bàu Tyrâm, KDC Phú Mỹ (Bến Cát) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện lực Bến Cát 01/03/2022 13:30:00 17:00:00 Trạm Đồng Quê Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *