Lịch cúp điện Dầu Tiếng từ 19/2

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Dầu Tiếng 20/02/2022 05:00:00 06:00:00 Toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Dầu Tiếng 20/02/2022 18:00:00 19:00:00 Toàn bộ xã Long Tân (Dầu Tiếng). Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *