Lịch cúp điện Tân Uyên 18/2-19/2

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Tân Uyên 18/02/2022 05:20:00 05:40:00 Khu vực nhánh rẽ Công ty Nam Phước Phát Do khách hàng sử dụng quá dòng cài đặt Recloser
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Bình Hòa 1-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2022 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường ĐT 743 phía trái đến Ngã 4 Miễu Ông Cù (Thuận An), từ Ngã 4 Bình Chuẩn dọc đường ĐT 746 đến Cây xăng Khánh Hội (Tân Uyên). Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Tân Uyên 20/02/2022 07:00:00 16:30:00 Khu vực trạm Ấp 3 Hội Nghĩa-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Tân Uyên 18/02/2022 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Hố Trào, Hố Trào 2, Cơ sở Nhân Phát, HKD Võ Văn Định (Tân Uyên) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Tân Uyên 18/02/2022 15:40:00 16:14:00 Khu vực lưới hạ áp trạm Sở Bát Giật 5 Thay LA trạm kém chất lượng

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *