Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện, thị Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020 được công ty Điện Lực thông báo như sau:

Lịch thông báo cắt điện khu vực Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 29/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 27/12/2020

 

 

Lịch cúp điện Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 27/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 30/12/2020

Lịch thông báo cắt điện khu vực huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương từ ngày 20/12 đến ngày 27/12/2020

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *