Lịch cắt điện khu vực thị xã Tân Uyên từ ngày 19/2 đến ngày 27/2/2021

Lịch thông báo cắt điện khu vực thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương từ ngày 19/2 đến ngày 27/2/2021 được công ty Điện Lực thông báo như sau:

 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Uyên 21/02/2021 05:00:00 05:30:00 Khu vực từ Cty UNTIED COLOMA TE đến Ngã 3 Bình Cơ (Bắc Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 22/02/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Bơm Tân Long-Xã Bạch Đằng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 22/02/2021 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Vành Đai 3 -Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 23/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Tân Hiệp 3-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 24/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Tân Hiệp 1-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 25/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Ấp 3B Khánh Bình-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 26/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm KDC Uyên Hưng T3-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 26/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Bơm Tân Ba 2-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 27/02/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Ấp 1 Hội Nghĩa 1-Phường Hội Nghĩa (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 08:55:00 15:15:00 Cty TNHH bao bì Tấn Trường Phát (T3) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:00:00 14:00:00 Cty cổ phần Zese Việt Nam (T4) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:05:00 14:05:00 Cty cổ phần Zese Việt Nam (T3) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:07:00 14:08:00 Cty cổ phần Zese Việt Nam Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:10:00 14:10:00 Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021 Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:12:00 14:15:00 Cty TNHH năng lượng Hoàng Nguyên Sài Gòn Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:14:00 14:19:00 Cty CP ĐT năng lượng Hoàng Nguyên Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:15:00 14:45:00 Cty TNHH Nam Dương Solar Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:18:00 14:48:00 Cty TNHH MTV XD TM DV Sao Vàng Đất Việt Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:20:00 14:20:00 Cty CP Logistics U & I (NLMT T2 ) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:28:00 14:30:00 Cty TNHH UK Solar (T2) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:30:00 14:35:00 Cty TNHH US Solar Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:34:00 14:25:00 Cty TNHH MTV điện mặt trời Đắk Lắk Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:35:00 14:35:00 Cty TNHH MTV Gia Phước Khang (T2) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:38:00 14:38:00 Cty TNHH NLMT Phú Lợi (T3) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021
Điện Lực Tân Uyên 19/02/2021 09:40:00 14:40:00 Cty TNHH NLMT Phúc Lợi (T3) Cắt điện để đảm bảo điện áp dịp tết Nguyên Đán 2021

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *