Lịch cúp điện huyện Dầu Tiếng từ ngày 26/2 – 8/3/2021

Lịch thông báo cúp điện theo công ty điện lực Bình Dương từ ngày 26/2 – 8/3/2021 khu vực Dầu Tiếng.

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Dầu Tiếng 26/02/2021 08:00:00 16:30:00 Ấp Cần Đôn, Căm Xe, Lò Gạch xã Minh Thạnh, ấp Tân Định xã Minh Tân, ấp Đồng Bà Ba xã Long Hòa (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 28/02/2021 05:00:00 06:00:00 Ấp Bàu Khai, Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 28/02/2021 05:00:00 06:00:00 Ấp Bàu Khai, Kiến An xã An Lập (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Dầu Tiếng 08/03/2021 08:00:00 12:00:00 TBA Hai Bảo, ấp Đường Long xã Thanh Tuyền (Dầu Tiếng). Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *