Lịch cúp điện Bàu Bàng, Bình Dương từ ngày 11/4 đến ngày 22/4/2021

Điện lực
Ngày
Thời Gian Từ
Thời Gian Đến
Khu Vực
Lý Do
Điện lực Bàu Bàng
11/04/2021
07:30:00
16:30:00
cty RK Resources
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bàu Bàng
11/04/2021
07:30:00
16:30:00
cty RK Resources
Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bàu Bàng
12/04/2021
08:30:00
16:30:00
Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
12/04/2021
08:30:00
16:30:00
Mất điện một phần khu vực ấp 2 Long Nguyên, xã Long Nguyên huyên Bàu Bàng
Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
13/04/2021
08:30:00
12:30:00
Mất điện một phần Ấp 4 xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
14/04/2021
08:30:00
12:30:00
Mất điện một phần Ấp Lai Khê, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
16/04/2021
08:30:00
12:30:00
Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
19/04/2021
08:30:00
13:30:00
Mất điện một phần Ấp Bến Tượng, xã Lai Hưng, huyện Bàu Bàng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
19/04/2021
08:30:00
13:30:00
Mất điện một phần KDC khu công nghiệp Bàu Bàng, huyện Bàu Bàng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
19/04/2021
08:30:00
13:30:00
Mất điện một phần Ấp Cầu Đôi, xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
19/04/2021
08:30:00
13:30:00
Mất điện một phần khu phố Cây Sắn, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng
TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
19/04/2021
08:30:00
16:30:00
Mất điện một phần Ấp Bàu Hốt ,TT Lai Uyên huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bàu Bàng
20/04/2021
08:30:00
13:30:00
Mất điện một phần Ấp Bưng Cù, xã An Long, huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
Điện lực Bàu Bàng
20/04/2021
08:30:00
13:30:00
Mất điện CTY LIVE OUT DOOR KCN Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
20/04/2021
13:30:00
16:30:00
Mất điện mộ phần Ấp Bàu Càm, xã An Long, huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
22/04/2021
08:30:00
16:30:00
Mất điện một phần Ấp Cầu Sắt, xã Hưng, huyện Bàu Bàng
Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bàu Bàng
10/04/2021
05:33:00
05:48:00
Công ty Năng Lượng biomas Ấp Bến Tượng xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng tỉnh Bình Dương.
Chuyển tải đã có điện, khách hàng không có ở nhà nên không biết có điện
Điện lực Bàu Bàng
10/04/2021
10:30:00
12:00:00
Trạm 01 CHIN LIN SOLAR-KB36/57/01B
Cắt tải theo lệnh Điều Độ
Điện lực Bàu Bàng
10/04/2021
10:32:00
12:02:00
Trạm 03 THÁI CÁT SOLAR-KB36/57/01B
Cắt tải theo lệnh Điều Độ

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *