Lịch cúp điện Phú Giáo, Bình Dương từ ngày 6/6 đến ngày 12/6/2021

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Phú Giáo 12/06/2021 08:00:00 12:00:00 Ấp 2 xã Tân Hiệp (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 12/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp 2 xã Tân Hiệp (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 08/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Sa Dụp xã Phước Sang (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 10/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Đồng Tâm xã An Bình (Phú Giáo) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 07/06/2021 08:00:00 17:00:00 Ấp Cây Khô xã Tam Lập huyện Phú Giáo Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Giáo 06/06/2021 09:02:00 14:02:00 Trạm Bàu Cát Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2
Điện lực Phú Giáo 06/06/2021 09:00:00 14:00:00 Trạm STP 2 Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2
Điện lực Phú Giáo 06/06/2021 09:05:00 14:05:00 Trạm Miền Tây Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2
Điện lực Phú Giáo 06/06/2021 09:10:00 14:10:00 Trạm STP 3 Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2
Điện lực Phú Giáo 06/06/2021 09:07:00 14:07:00 Trạm STP 1 Cắt tiết giảm theo lệnh điều độ A2

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *