Lịch cúp điện thị xã Tân Uyên, Bình Dương từ ngày 5/6 đến ngày 10/6/2021

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 08:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Bình Chuẩn 4-Phường Bình Chuẩn (Thuận An) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 09/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Dốc Bà Nghĩa 2-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 07/06/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Gốm Thiên Phú 3-Phường Bình Chuẩn (Thuận An) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 11/06/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Bến đò Tân Lương, Cty Hưng Khang, Cty Nguyễn Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 04:00:00 07:00:00 Khu vực Đường N1, Đường D4 KCN Nam Tân Uyên (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 10/06/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Long Hội 3-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 07/06/2021 13:00:00 17:00:00 Khu vực Cty Bao bì Khang Nguyễn, Cty CK Quang Vinh, trạm Khu 1 Long Hội 2-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 10/06/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Long Hội 2, Long Hội 3-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 09/06/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực KNO Tân Long-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 13:35:00 14:30:00 Khu vực nội bộ Nhà trọ Duy Biên Thay công tơ bị hỏng
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 08:45:00 12:09:00 Khu vực trạm Cty TNHH Sơn He Huan Shan VN Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA III-400kVA Công ty Sơn He Huan Shan
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 09:15:00 14:00:00 Khu vực nội bộ Nhà trọ Võ Văn Sơn Xử lý di dời trụ 01 nhánh rẽ Võ Văn Sơn vi phạm hành lang an toàn lưới điện
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 23:30:00 23:55:00 Khu vực nhánh rẽ Hwa Sung Phường Khánh Bình – TX Tân Uyên Xử lý nóng đỏ hot line pha A đầu nhánh rẽ
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 11:15:00 12:09:00 Khu vực trạm Cty TNHH Chế Biến Gỗ Hải Thành 2 Thay công tơ, 03 CT đang vận hành đầy tải
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 10:35:00 13:52:00 Khu vực nhánh rẽ Công ty TNHH TOC Thí nghiệm và xử lý điện áp yếu trạm biến áp 2xIII-2500kVA Công ty TOC
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 13:28:00 16:13:00 Khu vực trạm Dệt KV TEXT 2 Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA III-400KVA (T2) Công ty KV Text
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 09:47:00 13:01:00 Khu vực nhánh rẽ Cty TNHH Trimmers TU Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA III-2000KVA Cty TRIM MERS TU
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 08:20:00 16:12:00 Khu vực trạm CN CTy TNHH Phi Thái Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA III-320KVA Công ty Phi Thái VN
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 08:35:00 09:05:00 Khu vực trạm CN Công Ty TNHH Đồng Thăng Thay công tơ hỏng
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 10:08:00 14:25:00 Khu vực nhánh rẽ Cty TNHH MTV Đại Tấn Đạt Thi công di dời trụ trung thế 03 nhánh rẽ Công ty TNHH Đại Tấn Đạt theo yêu cầu khách hàng
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 10:12:00 10:20:00 Khu vực trạm Bình Hòa 4 Tăng nấc máy biến áp
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 12:09:00 13:00:00 Khu vực nhánh rẽ Cty Quốc Cường BD Thi công di dời trụ trung thế 03 nhánh rẽ Công ty Quốc Cường Bình Dương theo yêu cầu khách hàng
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 22:53:00 23:55:00 Khu vực nhánh rẽ Hwa Sung Mất điện chung nhánh rẽ Hwa Sung
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 04:20:00 06:30:00 Khu vực nhánh rẽ Gạch Minh Trí Phường Tân Vĩnh Hiệp – TX Tân Uyên Thi công lắp xà, sứ, kẹp quay U, kéo dây đấu nối đường dây 22kV-TBA 3x25kVA Cty TNHH SX TM DV VT Quý Đại Phát
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 08:38:00 10:40:00 Khu vực trạm Hộ kinh doanh Như Long (T3) Thay công tơ, 03 CT đang vận hành đầy tải
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 08:32:00 14:27:00 Khu vực nhánh rẽ Cty TNHH Công nghiệp Thread VN (T1,T2,T3) Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA (2xIII-2000 + 1xIII-1000)kVA (T1,T2,T3) Công ty THREAD VN
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 14:45:00 18:00:00 Khu vực trạm Cty TNHH MTV TM-DV Khang Mạnh Minh Thi công thay MBA, cáp suất, AB trạm hoàn tất đấu nối công trình tăng công suất trạm biến áp từ III-160kVA lên III-320kVA Công ty TNHH MTV TM-DV Khang Mạnh Minh
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 16:14:00 19:00:00 Khu vực nhánh rẽ CTY TNHH Hiệp Dịch Việt Nam 2 Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA III-1500KVA (T2) Công ty Hiệp Dịch VN
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 08:45:00 13:05:00 Khu vực nội bộ Công Ty Cổ Phần Anh Linh Thi công thí nghiệm định kỳ TBA III-800kVA Cty CP Anh Linh
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 07:48:00 16:00:00 Khu vực nhánh rẽ Cty TNHH SX Kim Loại Hong YI (T3) Thi công đấu nối công trình XDM TBA III-560kVA Công ty TNHH SX kim loại Hong Yi VN T4
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 13:28:00 13:42:00 Khu vực trạm Mỏ Sét Cty KSXD Bình Dương Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng để phát quang lưới điện
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 14:50:00 15:35:00 Khu vực lưới hạ áp trạm KDC Thái Hòa 3 Do thời tiết nắng nóng quá tải cục bộ giờ cao điểm
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 21:15:00 21:45:00 Kh vực nhánh rẽ Bạch Đằng Xã Bạch Đằng – TX Tân Uyên Xử lý thay dây chì pha C bị nóng đỏ
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 11:50:00 13:27:00 Khu vực trạm Công ty TNHh Đong Hwa Ceramic Thi công: Thí nghiệm định kỳ TBA III-560KVA Công ty Đong Hwa Ceramic
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 10:45:00 11:15:00 Khu vực lưới hạ áp trạm Nhà Thờ Khánh Bình Xử lý cháy lèo hạ áp tại trạm
Điện Lực Tân Uyên 05/06/2021 15:00:00 15:40:00 Khu vực lưới hạ áp trạm Tổ 2 KP Khánh Long Thay AB kém chất lượng
Điện Lực Tân Uyên 06/06/2021 07:54:00 10:25:00 Khu vực nhánh rẽ CTy TNHH PRINCEMATE VN Cắt điện theo yêu cầu của khách hàng

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *