Lịch cúp điện thị xã Tân Uyên, Bình Dương từ ngày 4/4 đến ngày 17/4/2021

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 05:00:00 08:30:00 Khu vực từ Ngã 3 Góc Gòn dọc đường ĐT 746 hai bên đường đến Ngã 3 Tú Sơn (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 06:00:00 07:00:00 Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Bayer, từ Ngã 3 Bayer dọc đường ĐH 422 đến Dốc Cây Quéo (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đường dây phía trái đến Cây Xăng An Lộc (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực Cty Đông Phương 2 (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 08:00:00 15:00:00 Khu vực Cơ sở Phước Lộc T2 (Cty Đằng Hồng sử dụng điện)Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 08:30:00 11:00:00 Khu vực Cở Sở Nguyễn Thị Hạnh (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 10:30:00 12:00:00 Khu vực Công Ty TNHH Phụng Thiên An (Trạm 1) (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 12:30:00 14:30:00 Khu vực Công Ty TNHH Phụng Thiên An (Trạm 2) (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 14:30:00 16:30:00 Khu vực Công ty TNHH Gỗ Nguyễn Bá (Tân Uyên) Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện Lực Tân Uyên 04/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Bà Nghĩa dọc đường ĐT 747 đến Ngã 3 Bayer, từ Ngã 3 Bayer dọc đường ĐH 422 đến Dốc Cây Quéo (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 10/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Khánh Bình 2, Khánh Bình 2A, HKD Nguyễn Bình Luận, Cty Thăng Long Hưng (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 10/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Khánh Bình 1 (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 10/04/2021 07:00:00 17:00:00 Khu vực trạm CS Quang Huy, Cty Viễn Đạt, Cty Thành Thịnh (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 07:30:00 Khu vực từ Trường PTTH Thái Hòa dọc đường ĐT 743 đến Chợ Tân Ba, khu vực Đồi 16 (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực từ Chợ Phú An dọc đường ĐH401 đến trường Trung Học Thái Hoà, từ Trường Trung Học Thái Hòa dọc đường HL401 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Chợ Tân Ba-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 05:00:00 18:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Văn Bé-Phường Thái Hòa (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 06:00:00 18:00:00 Khu vực cụm CN Song Long, khu vực từ Ngã Đường 49 dọc đường ĐT 747B đường dây phía trái đến Cty Yên Phú (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 07:30:00 08:30:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 11/04/2021 17:00:00 18:00:00 Khu vực từ Dốc Cây Quéo dọc đường ĐT 746 đến Ngã 3 Bình Hóa, từ Ngã 3 Bình Hóa dọc đường ĐT 747 đến Cầu Thạnh Hội (Tân Uyên) Cắt điện để đảm bảo an toàn phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia
Điện Lực Tân Uyên 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Nguyễn Quốc Phú-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Uyên 12/04/2021 11:00:00 13:00:00 Khu vực Cty Út Sĩ, CS Lê Văn Kế-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Uyên 13/04/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Khu 2 Bình Chuẩn 1-Phường Bình Chuẩn (Thuận An) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 13/04/2021 13:00:00 17:00:00 Khu vực trạm Đình Vĩnh Trường-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 14/04/2021 08:00:00 13:00:00 Khu vực trạm Ông Quyền-Phường Tân Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 14/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Khánh Vân 4-Phường Khánh Bình (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cây Xanh 4-Phường Tân Phước Khánh (Tân Uyên) TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Tân Uyên 16/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Ấp Tân Hóa 2-Phường Tân Vĩnh Hiệp (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện Lực Tân Uyên 17/04/2021 08:00:00 16:00:00 Khu vực trạm Cầu Ông Hựu-Phường Uyên Hưng (Tân Uyên) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *