Lịch cúp điện Phú Giáo 27/12

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Phú Giáo 27/12/2020 05:00:00 06:00:00 Ấp Bình Thắng, Rạch Chàm, Bình An, Đồng Sen, Đồng Tâm, Cà Na, Cây Cam, Bàu Trư xã An Bình (Phú Giáo) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Giáo 27/12/2020 06:00:00 07:00:00 Dọc bên phải đường DT741 từ chợ Tân Bình đi Cua Pari, ấp 1, 2, 3 xã Tân Bình (Bắc Tân Uyên), ấp 1A xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 27/12/2020 08:00:00 18:00:00 Ấp Kỉnh Nhượng, Bưng Riềng, Lễ Trang xã Vĩnh Hòa, xã Tân Hiệp, Phước Sang, An Linh, An Thái (Phú Giáo) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Phú Giáo 27/12/2020 13:00:00 17:00:00 Một phần Khu công nghiệp Tân Bình xã Tân Bình (Bắc Tân Uyên) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 27/12/2020 17:00:00 18:00:00 Dọc bên phải đường DT741 từ chợ Tân Bình đi Cua Pari, ấp 1, 2, 3 xã Tân Bình (Bắc Tân Uyên), ấp 1A xã Chánh Phú Hòa (Bến Cát) Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Phú Giáo 27/12/2020 17:00:00 18:00:00 Ấp Bình Thắng, Rạch Chàm, Bình An, Đồng Sen, Đồng Tâm, Cà Na, Cây Cam, Bàu Trư xã An Bình (Phú Giáo) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Author: Admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *