Lịch cắt điện thị xã Bến Cát, Bình Dương từ ngày 5/6 đến ngày 13/6/2021

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 11:00:00 Nhánh rẽ Phương Trường An Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 16:00:00 trạm Tùng Trần 2 Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 09/06/2021 13:30:00 17:00:00 Nr An Thành 1 Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 10/06/2021 13:30:00 17:00:00 NR Hồng Quyên Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 16:00:00 Nr Woolim Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 11:30:00 Khu vực các khách hàng: KWB, KWB (T2), Shinwon castec (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 08/06/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm TH Kinh Tế Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 09/06/2021 07:30:00 12:30:00 T9 KĐT MP2 Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 11/06/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm Bến Dòng Sỏi 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 15:00:00 Trạm CHUNSHIN PRECISION Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 12:00:00 Trạm Gỗ M.T Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 10:00:00 13:00:00 Trạm Ấp 3 Phú An 1 Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:00:00 15:00:00 trạm T4 BW Khách hàng đề nghị cắt điện
Điện lực Bến Cát 07/06/2021 13:30:00 17:00:00 T2 KDC 3A TH Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 07:30:00 13:00:00 Khu Vực các khách hàng: QLDA XD TRƯỜNG VIỆT ĐỨC, PVTC KDC ẤP 4 THỚI HÒA,PVTC ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 2, XLNT THỚI HÒA 3, PVTC ĐẠI HỌC TDM (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 13/06/2021 07:30:00 13:00:00 – Khu vực khách hàng:TIỂU HỌC CHÁNH PHÚ HÒA,KHU NHÀ Ở CN ẤP 5 CPH,ĐỖ THANH MINH, SAKAI , CAISA VINA, ITM,DJS , UNITED, BAO BÌ BIÊN HÒA, SEOHWA, CTY DJM (Bến Cát) Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 08/06/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm 43 Tân Định Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 11/06/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm 07 Đội 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 07/06/2021 07:30:00 12:30:00 T1 KDC Ấp 3A TH Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 08/06/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm 37A Tân Định Cắt khi xét thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành HTĐ (ví dụ như có hỏa hoạn dưới đường dây, thiên tai,…)
Điện lực Bến Cát 11/06/2021 07:30:00 16:30:00 Trạm Đội 2 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 07:35:00 08:30:00 trạm Jiiuh Jaan  
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 12:20:00 12:42:00 trạm Đại Phú Phong 3 thay TI hạ thế định kỳ
Điện lực Bến Cát 05/06/2021 08:39:00 09:30:00 trạm Dầu Khí Thái Bình Dương  
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 09:06:00 14:06:00 Solar Sanaky 4 Cắt theo yêu cầu ĐĐ Bình Dương
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 13:35:00 17:37:00 T3 Việt Hương 2 thay điện kế, TU, TI trung thế
Điện lực Bến Cát 05/06/2021 14:10:00 14:45:00 trạm Hòa Lợi Phát thay TI hạ thế định kỳ
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 09:00:00 14:00:00 Solar Sanaky 1 Cắt theo yêu cầu ĐĐ Bình Dương
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 13:15:00 14:10:00 Như Ngọc thay TI hạ thế
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 14:50:00 19:28:00 Nr Quang Minh 1, Nr T4 CS DT748, Nr Thành Phát, Nr Vencer Sao Vàng, Nr Huỳnh Văn An, Nr Thanh Bình Minh, Nr T3 CS DT748, Nr 68/1 An Điền, Nr MDF Việt Nam, Nr Xóm Ruộng, Nr Phan Minh Thông, Nr KDC Vườn Tiêu, CS 8B An Điền, Nhánh rẽ TC Long Nguyên, Nr Bến Cát – Trâu Sữa, Nr Lò Mổ Gia Súc Gia Cầm, Nr 56/01 An Điền, Nr CS 21A An Điền , Nr CS DT 749A, Nr Kim Bảo, Nr 23/01 An Điền, Nr Huỳnh thị Lệ, Nhánh rẽ An Điền An Lập, Nr T2 CS 7A, Nr CS 18 An Điền , Nhánh rẽ Bưng Đào, Nr Tân Tiến , Nr Nguyễn Văn Minh, Nr Phúc Sinh, Nr 40/1 An Điền, Nr Phúc Sinh 2, Nr Ngân Hàng SG-Thương Tín, Nr Chấn Thành 1, T1 CS 7A, Nr Bưu Điện, Nr Nguyễn thị Kim Pha, Nr Dầu Khí Thái Bình Dương, Tuyến 471 Kiến An, Nr SHJ-CPR ViNa, Nr 26B An Điền, Nr GHP (T2) Việt Nam, Nr Huỳnh Văn Út, Nr PVTC KDC Cầu Đò, Nr Bao Bì Vĩnh Tường, Nr Shin ji, Nr Ngô Thị Thu Dung, Nr Solar Hoàng Tuấn Thành Xử lý cây ngoài hành lang có khả năng ngã đỗ
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 09:00:00 11:30:00 Chuẩn LIH FA thay TU, TI trung thế
Điện lực Bến Cát 05/06/2021 12:33:00 13:20:00 Trạm GHP T3 thay TI hạ thế định kỳ
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 09:04:00 14:04:00 solar Sanaky 3 Cắt theo yêu cầu ĐĐ Bình Dương
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 08:55:00 09:25:00    
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 09:02:00 14:02:00 solar Sanaky 2 Cắt theo yêu cầu ĐĐ Bình Dương
Điện lực Bến Cát 06/06/2021 11:55:00 13:10:00 T2 Việt Hương thay điện kế, TU trung thề
Điện lực Bến Cát 05/06/2021 10:35:00 11:15:00 Trạm GHP T5 thay TI hạ thế định kỳ

    Author: Đăng Trần

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *